Wednesday, April 28, 2010

ရည္ရြယ္ပါသည္

ငယ္စဥ္က ပုံျပင္ေလး တခု ဖတ္ခဲ့ဖူးတယ္။ အားလုံးလဲ သိျပီးသား ျဖစ္ေနမွာပါ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ျပန္ေျပာျပရရင္ ထင္းခုတ္သမားတေယာက္ ထင္းခုတ္သြားရာမွ ပုဆိန္က ေရထဲ က်သြားလုိ႕ ငုိေၾကြးရာမွာ ျမစ္ေစာင့္နတ္ကေပၚလာျပးီ ထင္းခုတ္သမားကုိ ေရႊပုဆိန္၊ ေငြပုဆိန္၊ သံပုဆိန္ သုံးခု ျပျပီး အသင့္ရဲ႕ပုဆိန္က ဘယ္ပုဆိန္လဲဟု ေမးရာ ရုိးသားေသာ ထင္းခုတ္သမားသည္ မိမိ၏ သံပုဆိန္ကုိသာ ေရြးယူရာ ျမစ္ေစာင့္နတ္က ရုိးသားသည့္ ထင္းခုတ္သမားကုိ တန္ဖုိးၾကီးမားတဲ့ ပုဆိန္အားလုံးကုိ ေပးလုိက္သည့္ ပုံျပင္ေလးတခု....  ဒါက က်ေနာ္တုိ႕ ငယ္တုန္းက သင္ခဲ့ဖူးသည့္ ၾကားခဲ့ဖူးသည့္ ပုံျပင္ေလးတပုဒ္... ရည္ရြယ္ခ်က္က ရုိးသားမႈ ရွိမွသာ အရာအားလုံးကုိ ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္.... တကယ္ေကာ ရုိးသားမႈရွိရင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါသလား........

ယေန႕ ေခတ္အေျခအေနအရ လူသားတုိင္းသည္ ရုိးသားမႈဆုိတာ ရွိႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္... တခ်ိန္မဟုတ္ တခ်ိန္ အေၾကာင္းတစုံတခုေၾကာင့္ လိမ္လည္ ေျပာဆုိဖူးမည္သာ... ဘယ္လုိပဲ လိမ္ညာေျပာဆုိေနပါေစ ရုိးသားမႈကုိ တြယ္ဖက္ေသာ လူသည္သာ တခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အသီးအပြင့္ကုိ မုခ် ခံစားၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တုိ႕ ဒီလုိ ရုိးသားစြာ ေနထုိင္ဖုိ႕ အဓိက အက်ဆုံးအရာက က်ေနာ္တုိ႕ရဲ႕ စိတ္သာ ျဖစ္သည္။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕စိတ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လွ်င္ ရုိးသားမႈ၏ ေနာက္က ပါလာေသာ အသီးအပြင့္မ်ားကို က်ေနာ္တုိ႕ ျမိန္ရွက္စြာ စားေသာက္ႏုိင္ေပမည္..........

အဘယ္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႕ စိတ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖုိ႕ လုိသလဲ... ရုိးသားစြာ ေနထုိင္သူမ်ားအဖုိ႕ ပထမဆုံး ရင္ဆုိင္ရသည္က စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းပင္.... က်ေနာ္တုိ႕ ေလာကၾကီးမွာ ရုိးသားစြာေနလွ်င္ အရာရာ က်ရႈံးျခင္းကုိ ခံရေလေလျဖစ္သည္။ ဒါသည္ လူသားတုိင္း (အမ်ားစု) တေယာက္နဲ႕ တေယာက္ မတရားအႏုိင္လုိမႈေတြ မ်ားျပားလာေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္.. ရုိးသားစြာ ေနထုိင္သူမ်ားအဖုိ႕အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈဆုိတာက အခ်ိန္တုိအတြင္း ရႏုိင္မည္မဟုတ္.........

က်ေနာ္တုိ႕ စိတ္ဓါတ္ေတြ က်ဖူးသည္။ ဘာေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္က်သလဲ ကုိယ္ရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္ျမင္ေသးလုိ႕ စိတ္ဓါတ္က်သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ (အနာဂတ္) ဆိုသည္မွာလဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္သည္ မိသားစုအေရးလဲ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ တုိင္းျပည္အေရးလဲ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ခ်စ္သူသမီးရည္းစားကိစၥေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ႏုိင္သည္.... ဒီလုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႕ စိတ္ဓါတ္ေတြ က်သည္... က်ေနာ္တုိ႕ ဒီလုိ က်ရႈံးမႈေတြေအာက္က ျပန္မရုန္းတက္ႏုိင္လွ်င္ က်ေနာ္တုိ႕ ေနရတဲ့ ဘဝအခ်ိန္တုိေလးအတြင္းမွာ က်ေနာ္တုိ႕ ၾကီးမားစြာ က်ရႈံးျခင္းသာ ျဖစ္ေပမည္.....

လူသားတုိင္းသည္ သိမ္ငယ္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ ရွိတတ္ၾကသည္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရဲစြမ္းသတိၱရွိတဲ့ လူျဖစ္ေနေစလွ်င္ဥိးေတာ့ အေၾကာက္တရားကေတာ့ ရွိတတ္စျမဲသာ... က်ေနာ္တုိ႕ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ (အနာဂတ္) မျဖစ္လာလွ်င္ က်ေနာ္တုိ႕ ေၾကာက္ရႊံ႕စုိးရိမ္တတ္သည္ က်ေနာ္တုိ႕ ဒီလုိ ေၾကာက္ရႊံ႕ေနလွ်င္ျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႕ လုိခ်င္သည့္ ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ႏုိင္မည္ေလာ.... က်ေနာ္တုိ႕ ေသခ်ာစဥ္းစား ဆင္ျခင္သင့္ေပသည္... အခုခုကုိ မလုပ္ရေသးပဲနဲ႕ ငါကေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး... ငါကေတာ့ အဆင္မေျပပါဘူးဟူ ျငီးတြားေနလွ်င္ေကာ က်ေနာ္တုိ႕ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ႏုိင္မလား..... က်ေနာ္တုိ႕ မစမ္းဖူးပဲနဲ႕ က်ေနာ္တုိ႕သိရွိႏုိင္ပါ့မလား... က်ေနာ္တုိ႕ ယခု လူလုိ လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ျခင္းသည္ က်ေနာ္တုိ႕ ငယ္စဥ္ကတည္းက စမ္းတ၀ါး၀ါး အလဲလဲ နဲ႕ ေလွ်ာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ......

မိသားစုဘဝဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႕လုိ အေဝးေရာက္ေနတဲ့ လူေတြအတြက္ လုိအပ္တာကေတာ့ အမွန္.. အိမ္အျပန္ ထမင္းထုတ္ေလးဝယ္၊ ၁၀ေပ သာသာ အခန္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ တေယာက္ထဲ စားရတဲ့ ဘဝေတြက အမ်ားစု။ ဒါကပင္ သူတုိ႕ေတြရဲ႕ ဘဝအတြင္းက အစိတ္အပုိင္းေလးတခု အျဖစ္ပင္ ေရာက္လုိ႕ေနျပီ။ က်ေနာ္သည္လဲ ထုိသူမ်ားကဲ့သုိ႕ ေနခဲ့ဖူးသည့္ အခ်ိန္ေတြ ရွိခဲ့သည္။ ယခု ကုိယ့္ရဲ႕ ေသြးသားအရင္းအခ်ာမဟုတ္ေပမဲ့ မိသားစု ဆန္ေသာ အသုိင္းအဝန္းတခုထဲမွာ ေရာက္လုိ႕ေနသည္။ ဒါသည္ပင္ ဘုရားသခင္ေပးေသာ ကံတရားတခုသာ... က်ေနာ္တုိ႕ အားလုံး စိတ္ေတြကုိ တခုထဲ ေပါင္းသင္းၾကသည္ မွ်ေဝၾကသည္... အတူတူ ခံစားခဲ့ၾကသည္..... ဒါေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႕ အားနာစိတ္ ၊ အားငယ္စိတ္ ေတြးဖုိ႕ မလုိအပ္.... က်ေနာ္တုိ႕ ရင္နဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခဲ့သည္ က်ေနာ္တုိ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကသည္..... ဒါေတြသည္ ဘဝရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတခု အျဖစ္.........

လူသားတုိင္းသည္ ခံယူခ်က္ျခင္း မတူသလုိ စိတ္အေျခအေနလဲ တူၾကမည္မဟုတ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႕ လူသားသည္သာ ေလာကမွာ အရႈပ္ေထြးဆုံး သတၱ၀ါ  ျဖစ္လုိ႕ေနသည္။ ခံယူခ်က္ျခင္းမတူညီတာေတြကုိ ညွိယူၾကသည္ တေယာက္နဲ႕ တေယာက္ နားလည္မႈေတြ ယူျပီး မတူညီတာေတြ ေျဖရွင္းၾကသည္။ တေယာက္နဲ႕တေယာက္ အၾကင္နာ၊ ေမတၱာေတြ မွ်ေဝၾကသည္။ ခ်စ္သူသမီးရည္းစား ျဖစ္ျပီဆုိလွ်င္ တေယာက္နဲ႕ တေယာက္ နားလည္မႈေတြနဲ႕ ညွိႏႈိင္းႏုိင္မယ္ဆုိ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ျဖစ္လာႏုိင္ေပမည္.. ဒီလုိမွမဟုတ္ပဲ တေယာက္နဲ႕ တေယာက္ အျမင္ေတြေစာင္း မဲ့ရႊဲ႕ေနလွ်င္ေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္ေထာင္တခုကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ.... အရာရာသည္ ကုိယ္ျပဳမႈေသာ အမႈအရာ၊ အေလ့အက်င့္ေပၚတြင္သာ မႈတည္ပါသည္။

က်ေနာ္တုိ႕ ဘာေတြ မွားေနလဲ က်ေနာ္တုိ႕ ဘယ္လိုေတြ ျပင္ရင္ျဖင့္ ေကာင္းႏုိင္သလဲ.... က်ေနာ္ကေတာ့ အရာရာ၊ တခုခုလုပ္မယ္ဆုိရင္ျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ခံစားခ်က္ထက္ သူမ်ားေနရာကေန ခံစားတတ္ပါတယ္၊ ငါ့လုပ္သလုိ သူသာ ဒီလုိလုပ္မယ္ဆုိရင္ ငါဘယ္လုိ ခံစားရမလဲ ႏွစ္ဖက္လုံးကုိ ေတြးေတာျပီး တတ္ႏုိင္သမွ် လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ လူသားတုိင္း လူအခ်င္းခ်င္း သိတတ္ျပီး အတၱေတြ ခဝါခ်လုိ႕ မွ်တစြာ ေတြးေတာတတ္ရင္ျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႕ေနထုိင္တဲ့ ကမာၻေလာကၾကီးက ေပ်ာ္စရာေတြ အျပည့္နဲ႕ပါ... အသင္ေကာ ဘယ္လုိ ထင္သလဲ.........

တုိက္ဆုိင္သူမ်ားသုိ႕ တုိက္ရုိက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အားလုံး နားလည္ႏုိင္ၾကမယ္လုိ႕ ယုံၾကည္မိပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ လူသားတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္ေျပာဆုိႏုိင္ခြင့္၊ ျငင္းဆုိႏုိင္ခြင့္ ရွိပါသည္။
ေလးစားလ်က္


ေတာင္ေပၚသား

3 comments:

မိုးခါး said...

ဟုတ္ .. ဒါေပမယ့္ မီး ပါဘူးေနာ္ .. :P

April 28, 2010 at 6:09 AM
သဲၾကီး said...

ကို သဲၾကီးေရာ ပါလား..........ဟင္.....

April 28, 2010 at 1:30 PM
reenoemann said...

သက္ဆိုင္သူမ်ားသို႕ ေတာင္ေပၚ နည္းတူ
အၾကံေပးလိုပါ အားလံုး အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ

April 29, 2010 at 2:18 PM