Tuesday, March 30, 2010

က်ေနာ့္တာ၀န္

ပုိစ့္ေလးရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကုိဖတ္ျပီး စာဖတ္သူ က်ေနာ္ဘာတာ၀န္ေတြမ်ား ထမ္းေဆာင္ေနရသလဲ ေတြးေနျပီထင္တယ္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္၏ ဘ၀ကုိ က်ေနာ္မပုိင္ပါဘူးဗ်ာ။ က်ေနာ့္ကုိ လူေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳမႈဆက္ဆံၾကသည္။ က်ေနာ္ ၀မ္းဗုိက္ထဲတြင္ သိမ္းထားေသာ အရာမ်ားကုိ လူေတြ ယူသုံးၾကသည္။ တခါတေလ လူေတြက က်ေနာ္ ၀မ္းဗုိက္ထဲတြင္ သိမ္းထားေသာ အရာမ်ားကုိ မလုိအပ္ပဲ အေလအလႊင့္ျဖစ္ေအာင္ ယူသုံးၾကျပန္သည္။ တခါတရံ က်ေနာ္ လြန္စြာ အိပ္ေမာ္ၾကေနခုိက္ က်ေနာ္ကုိ လာႏႈိးျပီး အလုပ္ထလုပ္ေစျပန္သည္။ ထုိသုိ႕ေသာအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ က်ေနာ္လြန္စြာမွ စိတ္ဆုိး ေဒါသျဖစ္ရျပန္ပါသည္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္မွာ ေျပာပုိင္ခြင့္ဟူ၍ ေစ့ေစ့မွ်မရွိခဲ့ပါဘူးဗ်ာ။ က်ေနာ္ေမြးဖြားလာကတည္းက က်ေနာ္သည္ လူတုိ႕၏ အသုံးေတာ္ခံသာ ျဖစ္ေပသည္ မဟုတ္ပါေလာ....။

က်ေနာ္သည္ တကယ္တမ္း လူ႕ေလာကအသုိင္းအ၀န္းထဲ ေရာက္လာခဲ့ေသာ္လဲ လူသားတုိင္းအတြက္ အက်ိဳးျပဳျခင္းေတာ့မဟုတ္။ က်ေနာ့္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ေသာ လူေတြရဲ႕ စိတ္အေနအထားအရ က်ေနာ္လုိက္ျပီး ေဆာင္ရြက္ရသည္။ က်ေနာ္တြင္ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားစြာလဲ ရွိသည္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္နဲ႕ သူတုိ႕ဘ၀ေတြက မတူ ကြဲျပား ျခားနားလွေပသည္။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕ မ်ိဳးရုိးတေလွ်ာက္လုံး လူသားေတြ၏ ျပဳမူျခင္းကုိသာ ခံခဲ့ၾကေပသည္။ အဘယ္သုိ႕ ျပဳမူၾကသနည္းဆုိသည္ကုိ အသင္စိတ္၀င္စားေနသေလာ.......

လူေလာက အသုိင္းအ၀န္းတြင္ စကားပုံ တခုရွိသည္။ "တံငါနားနီး တံငါ၊ မုဆုိးနားနီး မုဆုိး" တဲ့ေလ။ ဒီေတာ့က က်ေနာ္သည္လဲ လူေလာကအတြင္းေရာက္ျပီဆုိကတည္းက ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားကုိ လုိက္ျပီး ေျပာင္းလဲတတ္ခဲ့သည္။ က်ေနာ္တုိ႕မ်ိဳးရုိးတြင္ သာသနာထြန္းကားေစဖုိ႕လဲ တဖက္တလမ္းက ပါ၀င္ခဲ့ဖူးသည္။ က်ေနာ္တုိ႕ထဲတြင္ သူခုိး၊ဓါးျပတုိ႕၏ ေစခုိင္းခ်က္မ်ားကုိလဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရသည္။ က်ေနာ္တုိ႕ထဲတြင္ အေရမရ အဖတ္မရ ေပါက္တတ္ကရမ်ားလဲ လုပ္ဖူးသူမ်ားပါခဲ့သည္။ က်ေနာ္တုိ႕ထဲတြင္ အာဏာကုိ ရူးမုိက္စြာ ယစ္မႈးသူတုိ႕၏ လွည့္ကြက္ေအာက္မွာလဲ လႈပ္ရွားခဲ့ရသူမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။ က်ေနာ္တုိ႕ထဲတြင္ သမုိင္းစဥ္ဆက္ ဂုဏ္ေဆာင္မႈရေနမဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူေတြလဲ ပါခဲ့ဖူးျပန္သည္။

တခါတရံ က်ေနာ္တုိ႕သည္ လူသူအိပ္ေမာက်ေနသည့္ ညဥ္႕သန္းေခါင္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ထ၍ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ တခါတရံ က်ေနာ္တုိ႕ အလုပ္ကုိ ပင္ပန္းစြာလုပ္ေဆာင္ရပါက အေျခအေနမေကာင္းလွ်င္ က်ေနာ္တုိ႕၏ ဆရာက က်ေနာ္တုိ႕ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္ေခၚျပပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ က်ေနာ္၏ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္မ်ားသည္ ေန႕လည္ပုိင္းတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။ ညဆုိလွ်င္ေတာ့ လူေတြလုိ အိပ္ေမာက်ပုိင္ခြင့္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေပသည္။ တခါတရံ က်ေနာ္တုိ႕ လူေလာကမွာ ရက္ရွည္ေနလာသည္ႏွင့္အမွ် လူေလာကမွ အျမန္ဆုံးထြက္ခြာခ်င္စိတ္မ်ားလဲ ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ သုိ႕ေပသိ လူတုိ႕၏ ဦးေႏွာက္ဥာဏ္က အေတာ္ေကာင္းမြန္လွေပသည္။ က်ေနာ္တုိ႕၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ သူတုိ႕ မရမက ဖာေထးျပဳျပင္ျပီး က်ေနာ္တုိ႕ကုိ တဖန္ ျပန္လည္ အသုံးခ်တတ္သည္။

လူေတြသည္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ အစာမစားရပဲ မေနႏုိင္သလုိ က်ေနာ္တုိ႕သည္လဲ အခ်ိန္တန္လွ်င္ေတာ့ အာဟာရလုိအပ္ေပသည္။ က်ေနာ္တုိ႕ ယင္းအာဟာရ မရလွ်င္ က်ေနာ္တုိ႕ ဘာမွ ဆက္ျပီး မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေပ။ ဤသည္သာ က်ေနာ္တုိ႕ အာဟာရ ျဖစ္ေပသည္။ ခုတေလာ က်ေနာ္ ေနသိပ္မေကာင္းခ်င္ပါ။ က်ေနာ္၏ အစြမ္းအစမ်ား က်ဆင္းလာသည္ကုိ မန္ေနဂ်ာကလဲ သိပ္မၾကိဳက္ပါ။ က်ေနာ္ အေျခအေနမေကာင္းလွ်င္ ေနာက္တေယာက္နဲ႕ ေျပာင္းျပီး အလုပ္ခုိင္းရန္ အလုပ္က IT person ကုိလဲ ေျပာေနသည္ကုိၾကားရသည္။ က်ေနာ္လန္႕ေတာ့ လန္႕ေနမိသည္။ က်ေနာ္ ဒီကုမၼဏီမွာ အလုပ္လာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမနဲေတာ့ က်ေနာ္ ဒီအလုပ္က လူေတြကုိ သံေယာဇဥ္တြယ္မိသည္။ က်ေနာ္ သူတုိ႕ကုိ ခ်စ္သည္။ သူတုိ႕နဲ႕ မခြဲခ်င္ေပ။ သုိ႕ေၾကာင့္ က်ေနာ္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ လူေတြအတြက္ ေပးဆပ္ခ်င္ေနမိေသးသည္။ IT Person ကေတာ့ ေျပာရွာပါေသးသည္ က်ေနာ္ အျပစ္ခ်ည္းေတာ့မဟုတ္ က်ေနာ္ဆီလာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းက အရမ္းအလုပ္မ်ားေနလုိ႕ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု.... မွန္သည္ ဤမန္ေနဂ်ာကလဲ က်ေနာ္ဆီ ပုိ႕လြတ္လုိက္ေသာ အလုပ္မ်ားသည္ နဲနဲေနာေနာေတာ့ မဟုတ္ေပ။ တခါတေလ ပင္ပန္းလွ်င္ေတာ့ နားခ်င္သည္။ က်ေနာ္ဘာလဲ အသင္သိလား သိခ်င္ရင္ ေအာက္က လင့္ကုိသာ ႏွိပ္ေပေတာ့ဗ်ာ......


ကဲ စာဖတ္သူ က်ေနာ္ ဘာဆုိတာ သိသြားျပီလားးးး ဒီလုိပါပဲဗ်ာ တခါတေလေတာ့လဲ က်ေနာ္လဲ ေခ်ာင္းဆုိးခ်င္တာေပါ့ အဟြတ္ဟြတ္....

မွတ္ခ်က္။ ။ အလုပ္ထဲမွာ ပ်င္းေနတာနဲ႕ ပုိစ့္ေရးဖုိ႕ စဥ္းစားေနတာ မ်က္စိေရွ႕မွာ ရွိေနတဲ့ အလုပ္က Konica Minolta Printer ၾကီးက တရားခံျဖစ္သြားရွာပါတယ္။ အရင္တုန္းကလဲ တခု ေရးဖူးပါတယ္။

5 comments:

ေကာင္းကင္ျပာ said...

သနားစရာ....ပရင္တာၾကီးးးး

March 30, 2010 at 8:15 PM
မိုးခါး said...

ထင္ေတာ့ ထင္သားပဲ .. ဒါေပမယ့္ ကြန္ပ်ဴတာ လို႕ ထင္ေနတာ .. ေနာက္မွ :P

သူ႕ခမ်ာလည္း သနားစရာ အစားထိုးစရာေတြက ေပါ .. ျပိဳင္ဘက္ေတြကေပါ .. အသစ္သစ္ ေတြက ပိုျပီး အသံုးက်ေနေတာ့ကာ ..

March 30, 2010 at 9:44 PM
noblemoe said...

ဟင္ ့ေျပာခ်င္ဖူူး စိတ္ေတာင္မေကာင္းျဖစ္သြားတယ္ အေပၚစာဖတ္ျပီး အျပင္မွာပဲအေနာက္သန္တယ္မွတ္တာ သူကစာနဲ ့လညး္စိတ္ပူေအာင္လုပ္ေသးတယ္။
ဘာျဖစ္ျဖစ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ေနရာမွာ အလုပ္ျမဲလို ့သာယာခ်မ္းေျမ့ပါစေနာ္
မိုး

March 30, 2010 at 10:41 PM
ေပါက္ေပါက္ said...

လန္းတယ္ေဝ့းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး (((((((((((((((((((((((((((ဗလြမ္း)))))))))))))))))))))))) ဗလြမ္းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ႏွစ္သစ္မွာ ကံေကာင္းျခင္းေတြ ေရာက္ရွိေစ။ ေပ်ာ္ရြင္ခ်မ္းေျမ့ပါေစစစစစစစစစစ

April 13, 2010 at 8:37 AM
စိုင္းစိုင္းလား႐ွဳိး said...

ဟာကြာ ဘာမ်ားလဲလို႔ ေနာက္သန္တယ္ေပါ႔ေလ

April 16, 2010 at 4:04 PM