Saturday, December 5, 2009

အမွန္အကန္ ေျပာသည္ ဖဲ့သည္


စာဖတ္သူမိတ္ေဆြ ယခုစာကုိ ဖတ္ျပီး သင္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္လိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္အာမ မခံပါ။ ထုိအတူ သင့္အေနနဲ႕ အက်ိဳးမရွိႏုိင္ပါ။ ထုိေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္ေရးေသာ ယခုစာကုိ သင္မဖတ္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္ ပုိမုိအက်ိဳးရွိလိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ ထင္ျမင္ပါသည္။ ယခုေရးေသာစာသည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ခံစားမူမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ တဖက္သားကုိ ထိခုိက္ေစမိေသာ၊ အျပစ္လုပ္မိသလုိျဖစ္သြားေသာ္ အားလုံးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တဦးထဲတြင္သာ တာ၀န္ရွိေပသည္။ ယခုစာသည္ ေ၀ဖန္ေရးဆုိသည္ထက္ (ကၽြႏ္ုပ္၏ ၀ါသနာအရေသာ္လည္းေကာင္း မေက်နပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကၽြႏ္ုပ္အျမင္ မၾကည္သူကို ေပၚေပၚတင္တင္ ေျပာဆို ျပစ္တင္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္)မေကာင္းေသာ အျမင္၊အျပစ္မ်ားကုိသာ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ၾကိဳတင္ ေျပာၾကားလုိသည္မွာ ယခုစာႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တုိ႕မၾကိဳက္ေသာ၊ မႏွစ္ျမိဳ႕ေသာ္ စိတ္ၾကိဳက္ ေျပာႏုိင္ေပသည္။ စိတ္ၾကိဳက္ေ၀ဖန္နုိင္သည္။ စိတ္ၾကိဳက္ျပန္ဖဲ့ႏုိင္သည္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္သည္ (ပုန္းကြယ္ တုိက္ခိုက္ရသည္ကို မႏွစ္ျမိဳ႕သူတဦးျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေနာ္ ထိုသူတဦးတေယာက္ကို မေက်နပ္ပါ အျမင္မၾကည္ပါဟု တုိက္ရိုက္ သိေစလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္) သူတပါးလုိ႕ အမည္မသိ ခုိးေၾကာင္ခုိး၀ွက္ လုပ္ေလ့မရွိေသာ ကုိယ့္ဟာကုိ သာမာန္လူေတြထဲက သာမာန္လူတေယာက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံပါသည္။ (လူဆိုသည့္အမ်ိဳးသည္ ကိုယ့္အျပစ္ကို မျမင္တတ္ေသာ သူတပါးအေပၚတြင္သာ အျပစ္ရွာၾကံျမင္တတ္သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အကယ္၍ ကၽြန္ေနာ့္အေပၚတြင္လည္း မေက်နပ္သည္မ်ားရွိက အျမင္မၾကည္သည္မ်ားရွိက ေပၚေပၚတင္တင္ ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ဒီေနရာမွ အသိေပးလိုပါသည္။ ထိုမွသာ ကၽြန္ေနာ္၏ အျပစ္ အနာအဆာမ်ားကိုလည္း သိႏိုင္ျမင္ႏုိင္ေပမည္ ျဖစ္ေလသည္။) ထုိအတြက္ ကြ်ႏု္ပ့္ကုိ ျပန္ဖဲ့ခ်င္လွ်င္၊ ေ၀ဖန္ခ်င္လွ်င္ နာမည္ရင္း၊ လိပ္စာမွန္မ်ားႏွင့္ ေ၀ဖန္ၾကလိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ယခု ကြ်ႏု္ပ္ ေ၀ဖန္၊ကဲ့ရဲ႕လုိသူမွာ (ဘေလာ့ဂါမမမ်ားအၾကားတြင္ မၾကာမွီကမွ သားကေလးေမြးဖြားထား၍ ေရပန္းစားေနေသာ) အားမာန္သစ္(ဘေလာ့ ပိုင္ရွင္ သီဟသစ္ဆိုသူပင္ ျဖစ္ေပသည္)ဆုိေသာ ဘေလာ့ဂါကုိ ေရးသားသူ သီဟသစ္ဆုိေသာ ဘေလာ့ဂါဆုိသူ တေယာက္ အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

လူတုိင္းသည္ တခ်ိန္ၾကလွ်င္ အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ အေႏွာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေနခ်င္ၾကေပသည္။လူတုိင္းသည္ ကုိယ့္အိမ္ေထာင္ကုိ တည္ျမဲေစလုိၾကေပသည္။ ထုိေၾကာင့္လူငယ္ဘေလာ့ဂါအမ်ားစုမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳထားသူ အကုိမ်ား၏ အေတြ႕အၾကဳံကုိ ေမးျမန္းၾကေလသည္။ သုိ႕ေပမဲ့ ထုိသူသည္ သိခ်င္ေသာကိစၥမ်ားကုိ ေသခ်ာမေျဖပဲ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ေျဖတတ္ေပသည္။ သူေျပာေနေသာ စကားတခြန္းရွိေပသည္။ ထုိသည္မွာ "အိမ္ေထာင္ျပဳသည္ဆုိသည္ ဂ်င္းတက္အခြံႏြာရသည္ေလာက္ မခက္ခဲ" ဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕မွာ ထိုသူသည္ ေလသာက်ယ္၍ တကယ္တမ္း မိန္းမ စိတ္ေကာက္မွာ အလြန္စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကသူျဖစ္ေပသည္။ ဖုန္းလာလွ်င္ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အနီးမွ ဖယ္ခြာ၍ တိုးတိုးတဖံု ေခါင္းတညိတ္ညိတ္လုပ္၍တဖံု ေျပာတတ္ေပသည္။ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ထိုသူႏွင့္ ေတြ႕လွ်င္ ေလသာရွိ၍ အဆံမရွိေသာ သၾကၤန္အေျမွာက္ကိုသာ ေျပးျမင္မိေလသည္

ထုိအျပင္ ထုိသူသည္ လူအမ်ားၾကားစကားေဖာင္ဖြဲ႕ေျပာဆုိေနလွ်င္ အလကားေနရင္း ရီေမာေနတတ္ျပန္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုသူသည္ အူေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္သူဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်မိသည္။ အကယ္၍ စာဖတ္သူသည္ ထိုသူႏွင့္ ဆံုေတြ႕စရာ ကိစၥရွိသည္ဆိုပါမူ တကိုယ္လံုး အကာအကြယ္ ယူထားသင့္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ အၾကံေပးလိုသည္။ (ထုိသူႏွင့္စကားေျပာဆုိလွ်င္ ကုိယ့္ တကုိယ္လုံးကုိ အကာအကြယ္ယူထားမွသာ သင့္ေတာ္ေပသည္။) အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိသူသည္ စကားေျပာျခင္းထက္ လက္ပါျခင္းက ပုိမ်ားေပသည္။ စကားတခြန္းေျပာလွ်င္ လက္က ၂ခါေလာက္ တဖက္သားေပၚ ရုိက္ျပီးသားျဖစ္ေနတတ္ေပသည္။တခါတရံတြင္လည္း ထိုသူသည္ ေယာက်ာ္းတန္မဲ့ စိတ္ေကာက္တတ္ျပန္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ မိန္းကေလးမ်ား စိတ္ေကာက္လွ်င္သာ ေခ်ာ့ေမ့ာခ်င္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ေယာက်ာ္းၾကီးျဖစ္လွ်က္ စိတ္ေကာက္တတ္ေသာ ထိုသူ႕ကို အလြန္ မ်က္မုန္းက်ိဳးမိေလသည္။

လူတုိင္းသည္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ သီးခ်ိန္တန္သီး ပြင့္ခ်ိန္တန္ပြင့္စျမဲျဖစ္ေပသည္။ သုိ႕ေပမဲ့ ထုိလူသည္ တယူသန္ အစြန္းေရာက္၀ါဒကုိ စြဲကုိင္ထားျပန္ေပသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ထုိသူ၏ သားေလးအား ဘေလာ့ဂါမမမ်ားႏွင့္စေသာ အလြန္တရာ စိတ္ဆုိးေဒါသျဖစ္တတ္ျပန္ေလသည္။ မေမြးေသးေသာ သမီးငယ္ေလးကုိ စလွ်င္ေနာက္လွ်င္ မ်က္နာၾကီးတခုလုံး နီျမန္းလာျပီးစိတ္ဆုိးေဒါသထြက္တတ္ျပန္ေလသည္။ ထုိသူအား ေယာက္ခမဟုေခၚလွ်င္ အလြန္စိတ္ဆုိးျပီး ေဒါသအလိပ္လုိက္ထြက္တတ္ျပန္သည္။ သို႕ေပမဲ့ ထိုမမမ်ားက ထမင္းေခၚေကၽြးလွ်င္လည္း တဟီးဟီး တဟားဟားႏွင့္ အ၀အျပဲ လုိက္စားတတ္ျပန္ေသးသည္။

တခါသူငယ္ခ်င္းတေယာက္က ေျပာျပန္သည္။ ထုိသူသည္ သူငယ္ခ်င္း၏ Hard Disk ကုိငွားသြားသည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိသူငယ္ခ်င္းမွ အၾကိမ္ၾကိမ္ အဖန္ဖန္ ေတာင္းေသာ္ျငားလည္း ခုခ်ိန္ မေပးေသးဟု သိရသည္။ ပစၥည္းဆိုသည္မွာ ငွားသည္ဟု ကုိယ္က သံုးႏႈန္းထားလွ်င္ ျပန္ေပးရမည္မဟုတ္ေလာ စာဖတ္သူတို႕။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕သည္တခါတေလ အခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးခင္မင္ေစေသာစိတ္၊ ပင္ပန္းမူမ်ားကုိေပ်ာက္ေစေသာစိတ္ျဖင့္ တခါတရံ ရင္းႏွီးေသာလူမ်ား ေတြ႕ၾကပါသည္။ ထုိသူသည္ ထုိသုိ႕ေသာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ပြဲမ်ိဳးဆုိလွ်င္ အက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ားစြာျပျပီး ေပ်ာက္ေနတတ္ျပန္သည္။ အလုပ္တြင္ မအားသျဖင့္ ဘာညာျဖစ္သျဖင့္ အက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ိဳးစုံျပ၍ ေရွာင္ရွားတတ္ေပသည္။ သုိ႕ေပမဲ့ စားပြဲေသာက္ပြဲဆုိလွ်င္ေတာ့ သူေရာက္ျမဲျဖစ္ေလသည္။ လႊမ္းမုိးသီခ်င္းထဲကလုိ ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ထိုသူသည္ စာေရးစရာမရွိေသာ ဘေလာ့ေပၚတြင္ ဘေလာ့ဂါအမ်ား၏ နာမည္ကုိထည့္ျပီး ေပါက္တတ္ကရ ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေရးသားျပန္ေပသည္။ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းတခုကုိ အေျခခံ၍ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕နာမည္ကုိ ထည့္ျပီးလူမ်ားေအာင္လုပ္တတ္ျပန္ေပသည္။ ဘေလာ့ကုိ မေရးခ်င္လွ်င္ အျပီးပိတ္ျပီး အိပ္ေနတာကမွ ေကာင္းဦးမည္။ ယခုကေတာ့ အလဟာသ သူမ်ားနာမည္ကုိထည့္ျပီး ပုိစ့္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရးျပန္ေလသည္။ (လူေပါင္းမ်ားစြာ ထည့္ေရးထားသျဖင့္ လူေစ့လာေရာက္ကြန္မန္႕ေပးပါက ထိုသူ ကြန္မန္႕မ်ားတက္မည္ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၾကီးမားေလစြ။)


ထိုစာကို ကြ်ႏု္ပ္ ေရးရျခင္းမွာ ဘေလာ့ေပၚတြင္ လူတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ ေျပာဆုိႏိုင္ရမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေရးခံရေသာသူ မေက်နပ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္ မတတ္ႏိုင္ပါ။ ဒီစာကို ေရးသျဖင့္ ထိုသူ စာဆက္မေရးေတာ့ဟု ဆံုးျဖတ္လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္ ပို၍ ၀မ္းသာမိပါမည္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္ ထိုသူကို မေက်နပ္ခ်က္မ်ား အျမင္မၾကည္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ကြ်ႏု္ပ္၏ ယခုပုိစ့္ေၾကာင့္ စာဖတ္သူ သင္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သြားလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္စိတ္မေကာင္းပါ။ သုိေပမ့ဲ ကြ်ႏု္ပ္သည္ သူမ်ားလုိ နာမည္၀ွက္ႏွင့္ စာမေရးတတ္သလုိ မထိတထိလဲ မဖဲ့တတ္ျပန္ေပ။ ကြ်ႏု္ပ္မေက်နပ္ပါက အမွန္အကန္ဖဲ့ပါသည္။ ေျဗာင္က်က် ေျပာပါသည္။ကြ်ႏု္ပ္သည္ သူတပါးလုိ႕ ခုိးေၾကာင္ခုိး၀ွက္ နာမည္၀ွက္ႏွင့္ တခါမွ မေရးပါ။ ကြ်ႏု္ပ္ ဆက္၍ (ျပစ္တင္ေျပာဆိုမည့္) မေက်နပ္သူမွာ ေဆာင္းခ်မ္းမုိး သာျဖစ္ေပသည္။ ထုိအတြက္ ယခုစာတြင္ပါ၀င္ေသာ အားမာန္သစ္ဆုိေသာ ဘေလာ့ဂါကုိ ေရးသားသူ သီဟသစ္ ဆုိသူသည္ ကြ်ႏု္ပ္အား ျပန္လည္ေခ်ပလုိလွ်င္ (ဘေလာ့ေပၚတြင္) စိတ္ၾကိဳက္ျပန္လည္ တုန္႕ျပန္ႏုိင္သည္။ အျပင္တြင္ေတာ့ လူခ်င္းေတြ႕၍ မခ်ရဲပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသူသည္ ကြ်ႏု္ပ္ထက္ ဗလပိုမိုေကာင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တေယာက္ ကြ်ႏု္ပ္ အမွန္အကယ္ဖဲ့ ခ်င္ေသာလူမွာ ေဆာင္းခ်မ္းမုိး (သုိ႕)ေဆာင္းေဆာင္းဟုေခၚေသာ ေယာက်ာ္းမွန္းမသိ မိန္းမမွန္းမသိေသာနာမည္နဲ႕လူကုိ ဆက္လက္ေရးသားရန္ ရွိသည္ဟု အသိေပးအပ္ပါသည္။ သင္တုိ႕ ၂ ဦးသည္ မေက်နပ္ပါကစိတ္ၾကိဳက္ ကြ်ႏု္ပ္ကုိျပန္ဖဲ့ႏုိင္၊ ေ၀ဖန္ႏုိင္ေပသည္။ ထုိ႕အတူသင္တုိ႕ မေက်နပ္ေသာလူမ်ားကုိ စိတ္ၾကိဳက္ ျပန္ဖဲ့ပါရန္ ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။လူသားတုိင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ခြင့္၊ ျငင္းဆုိခြင့္ ရွိပါသည္။
ေလးစားလ်က္ ေတာင္ေပၚသား

44 comments:

kiki said...

အို ..ဘာေတြ ျဖစ္ေနၾက ျပန္တာလည္း
အသင္ ဘေလာဂ္ ေလာကၾကီး ....၊ :?????? :(

မုန္ ့ေလး တဖဲ ့ေလာက္ ေကၽြးပါ ၊ ဆရာ ေပၚေပၚ ေရ ..
လာၾကေဟ ၊ လဖက္ရည္ ဆိုင္ကို သြားၾက ပါစို ့ေလ ..

December 6, 2009 at 12:49 AM
ႏွင္းဆီပန္းခ်စ္တဲ႔ေကာင္မေလး said...

ေတာင္ေပၚ
ငါအလွည္႔ဘယ္ေတာ႔လဲဟင္။
ဘုရားးး ဘုရားးးး
ကံၿမင္႔အုန္းမွဘဲ
း)))

December 6, 2009 at 1:38 AM
ေဆာင္းခ်မ္းမိုး said...

ေတာင္ေပၚသား..
မင္းအဲလိုေတာ႔မဖဲ႔သင့္ဘူးကြာ..
ကိုသီဟကလည္း လူပဲကြာ.. လူဆိုတာ ဒီလိုပဲေလ..။ မင္းနားလည္သင့္တာေပါ႔..။ တကယ္ေတာ႔ လူတိုင္းမွာ အျပစ္မကင္းၾကဘူးေလ..။ ေ၀ဖန္တိုင္းေကာင္းတာမဟုတ္သလို လူတိုင္းကိုသာ ေ၀ဖန္ေနမယ္ဆိုရင္.. မင္းေရာ အေ၀ဖန္ခံႏိုင္လား..။ မင္းေရာ အဖဲ႔ခံႏိုင္မလား.. ။ ကိုယ္႔လူ.. မေက်နပ္ရင္ တိမ္ေပၚတက္ခဲ႔..။ မင္း ပို႔စ္ကို အစာမေၾကလို႔ အိပ္မေပ်ာ္ပဲ ထေရးလိုက္ရတယ္..။ ငါလဲ မေက်နပ္ဘူး.. ဒါပဲ။

December 6, 2009 at 2:52 AM
ေဇာ္ said...

ဟ .. ဟ ..
ဆရာေပၚ .. စိတ္ကုိထိန္းဗ် ..
မေက်နပ္ရင္ ေခ်ာင္းသာရုိက္ .. ဗလၾကီးလဲ ေခ်ာင္းရုိက္လုိ႕ကေတာ့ ဘာခံႏိုင္မလဲေနာ္ .. က်ေနာ္လဲ ဆရာေပၚကုိ မေက်နပ္ရင္ ေခ်ာင္းရုိက္ဖုိ႕ အစီအစဥ္ ရွိသဗ် .. ဟီးဟီး .. =P

( ကန္ေတာ့ ကန္ေတာ့ .. ဆရာကုိ ဒီလုိေျပာလုိ႕ ငရဲၾကီးေတာ့မွာပဲ .. ဒါေပမယ့္ ငရဲၾကီးေတာ့ ငရဲေလးႏုိင္တာေပါ့ေနာ့.. =P )

December 6, 2009 at 6:04 AM
ဖိုးသၾကၤန္ said...

အဲဒီလိုေဝဖန္ေၾကးဆို ေၿပာစရာေတြက အမ်ားၾကီး။ ခုလို မ်က္မွန္စိမ္းခြ်တ္ၿပီး ေရးေတာ႕လည္း ေလာကၾကီးက ဘယ္ေလာက္ရြံ႕စရာေကာင္းတယ္ဆိုတာ သိရသေပါ႕ကြာ။ မေက်နပ္တာကို ထေၿပာရဲတာကိုေတာ႕ ေလးစားသေဟ႕။
အ႐ိုက္ခံရမွာေတာ႕ မေၾကာက္နဲ႕ ေဟ႔ေကာင္၊ ကိုသီဟသစ္ သတၱိ ငါေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ အဲ.. က်န္တဲ႕ ေဘးကေကာင္ေတြပဲ ထံုးစံအတိုင္း ထေအာ္ၾကမွာ။

(ငါလည္း ေရးပါဦးမယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြအေၾကာင္း)

ဖိုးသၾကၤန္

December 6, 2009 at 8:44 AM
ဂ်ပန္ေကာင္ေလး said...

ဖတ္ရသေလာက္ေတာ့ ေနာက္ေနတာပါ... ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္ စာဖတ္သူတို႔ အတည္ေပါက္ေတြ ယူေနၾကသလဲ....... ဒါနဲ႔ ကိုေတာင္ေပၚ... း).. အေရးအေသားေတြ ဆင္ျခင္ပါ... အခုတေလာ ဘေလာ့ခ္ေလာကရဲ႕ နာမည္ရ ဘေလာ့ခ္ဂါတစ္ေယာက္နဲ႔ အေရးအသားေတြ ေတာ္ေတာ့ေတာ္ေတာ့ေတာ္ေတာ့ကို ဆင္တူေနပါတယ္... း)

December 6, 2009 at 9:10 AM
ေကာင္းကင္ျပာ said...
This comment has been removed by the author.
ေကာင္းကင္ျပာ said...

က်ဳပ္ ေမာင္ ၂ေယာက္ေတာ့ အဖဲ့ ခံရပီ...ဂြတ္ LUCK ေမာင္ေပၚ...အိုင့္အလွည့္ ဘယ္ေတာ့လဲ ေစာင့္မယ္....

December 6, 2009 at 10:20 AM
Welcome said...

ေလ်ာ့ေလ်ာ့လုပ္ပါ ေဘာ္ဒါႀကီးေရ႕ .. ကေလးေတြလဲ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ..

ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ

December 6, 2009 at 1:01 PM
ကိုလူေထြး said...

Dလူနဲ႕ Dလူ Dလိုေရးေတာ့ Aထင္အျမင္ လြဲစရာေတြ ျဖစ္ကုန္ေတာ့မွာေပါ့...

စိတ္ေလွ်ာ့ ကိုယ့္လူ စိတ္ေလွ်ာ့...

းဝ)

December 6, 2009 at 4:40 PM
Anonymous said...

ဘယ္လိုေတြျဖစ္ေနတာလဲ... ဖိုက္ေနၾကပါလား.. ဝါသနာပါတယ္.. ထိုင္ၾကည့္ဖုိ႕ :P

ဘယ္သူမွားလဲ ဘာလဲ ဆိုတာ.. ေတာ့ မသိပင္မဲ့
က်ေနာ္ သိတာ တခုေတ့ာရွိတယ္... ေနာက္မွေပါ့ .. း) ပိုစ္ေလး ေရးေပးမယ္...

ညီငယ္
အဆိပ္ခြက္

December 6, 2009 at 4:43 PM
ေမဇင္ said...
This comment has been removed by the author.
ေမဇင္ said...
This comment has been removed by the author.
သီဟသစ္ said...

ဒီမယ္ ေမာင္ရင္ ေတာင္ေပၚ

ေမာင္ရင္က ကုိယ့္ကုိ ဒီလုိဖဲ့သကုိး။ အဲဒါကုိမၾကဳိက္ေပမယ့္ ေနာက္ေက်ာကုိ ဓါးနဲ႔ထုိးတဲ့လူေတြနဲ႔စာရင္ ေပၚတင္ေရွ႕က ေသနတ္နဲ႔ပစ္တဲ့ ေမာင္ရင့္ကုိ မသိမသာ ေလးစား၏။

ဒါေပမယ့္ကုိယ္က ၾကည္ကာအက်ၤီ ဝတ္ထားတယ္ေလ။

ေတြ႔ၾကေသးတာေပါ့ေမာင္ရင္..
ေမာင္ရင့္ကုိ ေျဖရွင္းျပန္ဖဲ့ လုပ္ရင္း ဖဲ့ခ်င္တဲ့သူ ေပၚလာရင္ ေပၚတင္ျပန္ဖဲ့မယ္ ဒါပဲ.

December 6, 2009 at 9:22 PM
ေမဇင္ said...

ေဟ့...........ဖဲ့ၾက ဖဲ့ၾက.... အခ်င္းခ်င္း ျပန္ဖဲ့ျပီး....ဘီယာ နဲ႕ ျမည္းၾက...သိပ္ျပီးေတာ့ မေျပာခ်င္ဘူး...........ဒါပဲ...။ NOBODY PERFECT ဆိုတာကုိ သိတဲ့ ကြ်ႏု္ပ္ ကေတာ့... အသင္တုိ႕ ဖဲ့ၾကေသာ အပဲ့အရႊဲ႕မ်ားကို ေၾကာက္၍ လြတ္မည္ထင္ရာသုိ႕ ေျပးးးးးးးးးးးးးးးေပေတာ့မည္..။ း)))

December 6, 2009 at 9:31 PM
ZT said...

ဘာေျပာရမွန္းေတာင္ မသိဘူး။
ျမန္မာ ဘေလာ့ခ္ေလာကၾကီး ျငိမ္ေနလို႕ ထခ်ၾကတယ္ ထင္တယ္။ ဟားဟား။ :D

အခု ဘယ္လိုပဲ ခ်ၾကခ်ၾက ေနာက္အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ ၾကာလို႕ ျပန္ေျပာၾကရင္ေတာ့ ရယ္စရာၾကီး ျဖစ္ေနမွာပါ။ အဲဒီလိုပဲ ထင္တယ္။

December 6, 2009 at 11:36 PM
ဖိုးစိန္ said...

သားသားဘာမွ မသိဘူး...သားသားဘာဆို ဘာမွ မသိဘူး...

သားသားသိတာ ခ်စ္ခ်စ္ခ်စ္တဲ့ ေမာင္ခ်စ္တဲ့ခ်စ္ခ်စ္ရဲ ့ေမာင့္ခ်စ္ခ်စ္ကို ပဲခ်စ္တယ္..


ဒါၿပဲေပၚရဲ ့ခ်စ္စိန္

December 7, 2009 at 12:17 AM
Dream said...

ဟယ္...ငေပၚ...ေတာ္ေတာ့ေလ...
ဟယ္..ဦးသစ္...စိတ္ေလွ်ာ့.... မလုပ္နဲ႔....စိတ္လိုက္မာန္ပါေတြ မလုပ္နဲ႔...

ငေပၚရယ္...ေလွ်ာ္သင့္တာေလွ်ာ္ပစ္လိုက္စမ္းပါ...
သိပ္စိတ္ထဲထည့္မေနနဲ႔.... ခြင့္လြင့္သင့္ ခြင့္လြတ္လုိက္စမ္းဘာာာာာာ

ဟိုက တို႔ေတြထက္ အသက္အရြယ္အရျဖင့္လဲ ၾကီးတယ္။ ၀ါ အရျဖစ္လဲ ၾကီးတယ္.။.. ေနာ့္
နားလည္ေပးလုိက္ပါ...မလိမၼာတခါမိုက္ေလးမုိ႔ ခြင့္လြတ္လိုက္... ျပန္ေျပာမေနနဲ႔...


ႏွစ္ေယာက္လံုး စိတ္လိုက္မာန္ပါေတြ မလုပ္လိုက္ၾကပါနဲ႔...
အခ်င္းခ်င္းေတြပဲ..ျဖစ္တုန္းက ျဖစ္ခဲ့ၾကျပီးျပီပဲ....
ျဖစ္ျပီးတာေတြကို ေမ့လုိက္ပါ...

အားလံုး ေၾကေၾကလည္လည္ေပါ့ေလ...
အရင္လုိ ျပန္သင့္ျမတ္ေအာင္ ေနပါ...

ကေလးေတြ ကေလးေတြ မေျပာခ်င္ဘူးေနာ္...ဟြန္းးဟြန္းးး... :P

ကၽြႏု္ပ္စိတ္ညစ္တယ္.။... ဟူးးးးးးးးးး


:P

December 7, 2009 at 1:23 AM
ႏုိင္းႏုိင္းစေန said...

ေတာင္ေပၚသားေတြက အဲဂလို ပြင့္လင္းပါတယ္။ ႀကိဳက္ရင္ႀကိဳက္တယ္။ မႀကိဳက္ရင္ မႀကိဳက္ဘူးလို႔ ပြင့္ပြင္းလင္းလင္း ေျပာတတ္ၾကတယ္။ စိတ္ထဲမွာ ဘာဟန္ေဆာင္မႈမွ မထားတတ္ၾကဘူး။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာ ပြင့္လင္းတိုင္းလဲ မေကာင္းျပန္ဘူး။
ေစတနာနဲ႔ ကိုယ္ေျပာျပ ေထာက္ျပခ်င္တဲ့အရာေတြ ပြင့္လင္းလြန္းတဲ့အခါ
တစ္ဖက္လူအတြက္ ေဝဒနာျဖစ္သြားတတ္တယ္။

တစ္ခါတေလမွာ မ်က္စိကို တစ္ဖက္ဖြင့္ တစ္ဖက္မွိတ္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ..

ဘေလာ့ဂ္ရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ

ေပ်ာ္ရႊင္ရင္း
ဘေလာ့ဂ္ႏိုင္ပါေစ

ႏိုင္းႏိုင္းစေန

December 7, 2009 at 10:36 AM
ဏီ(န္)ကင္း said...

ေအာ္ကြယ္.... ဒီေလာက္ႀကီးလဲစိတ္မႀကီးၾကနဲ႔ေလကြယ္... အဆင္ေျပတုန္းကေတာ့...ေယာကၡမသမတ္ေလာက္နီးနီးခ်စ္ၿပီး...အခုမွမေခၚမေျပာႏိုင္တာေတြ၊ ေခ်ာင္းရိုက္တာေတြ၊က်ည္ကာအက်ီ၀တ္တာေတြ. မေကာင္းပါဘူးကြယ္... သိပ္လဲမဖဲ့ၾကနဲ႔.... ျပည္မမွည့္ေသးပဲဖဲ့ရင္ လက္ေညာင္လိုက္ၿပီး အနာရြတ္က်န္မယ္ကြယ့္...

ဒါၿဗဲ....

ပံု
ဏီ(န္)ကင္း

December 7, 2009 at 2:27 PM
အဆိပ္ခြက္ said...

ဘာလို႕ မန္႕လို႕မရတာလဲ

December 7, 2009 at 10:39 PM
အဆိပ္ခြက္ said...

လူတိုင္းက ဟုတ္မွန္တဲ့ အတိုင္ေျပာရင္မခံႏိုင္ၾကဘူး.. ၾကက္တူေရႊးပံုျပင္ကိုလူတိုင္းၾကားဖူးမွာပါ..
ပုဏား မရွိတုန္း ပုဏားမ ေဖာက္ျပန္တာကို ၾကက္တူေရႊးေလးက ဟုတ္မွန္တဲ့ အတိုင္း မလုပ္ဖုိ႕ တားျမစ္ခဲ့ ပင္မဲ့ ပုဏားမ ရဲ႕ မေက်နပ္ခ်က္ ငါကို ဆရာလုပ္တယ္.. ဆုိျပီး ၾကက္တူေရႊးေလဲးကို သက္ပစ္လိုက္တယ္... မွန္တဲ့အတုိင္းေျပာတာဘဲေလ.. ၾကည့္ အသက္ေတာင္ ဆံုးရံႈးသြားခဲ့တယ္..

ဒီလိုဘဲ တခ်ိဳ႕ေနရမွာ အမွန္အတိုင္ေျပာသင့္သလို တခ်ိဳ႕ေနရမွာမေျပာသင့္ဘူး...

“ပညာရွိတုိ႕မည္သည္ ဟုတ္မွန္ေသာ စကားပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း နားမခ်မ္းသာတဲ့ စကားမ်ိဳး ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ မေျပာဆုိၾကပါ .”

ေတာ္သင့္ျပီး လို႕ထင္တယ္..(က်ေနာ္ကိုေျပာတာပါ) ကေလးလာျပီး ေလလာၾကီးေနတယ္ျဖစ္ေနမယ္...
မဟုတ္ရပါဘူး က်ေနာ္ ေျပာျပတာပါ... က်ေနာ္က လူငယ္ ... လူငယ္က လူငယ္စတိုင္လ္ေနရတယ္.. လူၾကိးပံုစံဖမ္းေနရင္ အျမင္ကပ္စရာေကာင္းတယ္.. ထိုအတူ လူၾကီးျဖစ္ျပီး ေကာက္မယ္.. ေပါေတာေတာ ၾကီးနဲ႕ ဟီဟီဟားဟား ဆုိ မေကာင္းဘူး ေပ်ာ္တာက ေပ်ာ္တာ တပိုင္းေပါ့... က်ေနာ္က ေတာ့ အဲလူကို ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေရႊးေသြး သူငယ္နာ ရင္လူေဆး ေဆာင္ ထားသင့္တယ္...

ဒီမွာဘဲရပ္ေတာ့မယ္... ေခ်ာင္းရိုက္ခံေနရအံုးမယ္..

ညီငယ္
အဆိပ္ခြက္

December 7, 2009 at 10:48 PM
ေန႕အိပ္မက္ said...

စာေရးတဲ႕ဟန္က တမင္ၾကီးကို ပုံတူကူးထားတာဟုတ္ :P

December 7, 2009 at 10:52 PM
အဆိပ္ခြက္ said...
This comment has been removed by a blog administrator.
အဆိပ္ခြက္ said...
This comment has been removed by a blog administrator.
ေမာင္ေအးခ်မ္း said...

စြာလိုက္တာ အဆိပ္ရယ္.... း)... ဟိဟိ...

December 8, 2009 at 8:11 AM
ေမာင္ဘ said...
This comment has been removed by a blog administrator.
ေမာင္ဘ said...
This comment has been removed by a blog administrator.
ေမာင္ဘ said...
This comment has been removed by a blog administrator.
ေမာင္ဘ said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

ေအာ္.. ကိုုဘေရာက္လာပါေရာလား..
၀မး္သာသဗ်ာ.. ဖတ္သြား..ဖတ္သြား.. ေသခ်ာေလး..ဖတ္သြား

December 8, 2009 at 12:26 PM
ေတာင္ေပၚသား said...

ေမာင္ဘ....

ကုိေမာင္ဘ၏ ေကာမန္႕မ်ားကုိ က်ေနာ္ ဖ်က္လုိက္ပါတယ္။ တကယ္၍ ကုိေမာင္ဘအေနနဲ႕ တဖက္သားကုိ ေျပာေစခ်င္လွ်င္ ကုိေမာင္ဘ၏ တရား၀င္ဘေလာ့ဆုိဒ္မွာသာ ေျပာဆုိေပးပါ။ တကယ္၍ က်ေနာ့္ကုိ ေ၀ဖန္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ စိတ္ၾကိဳက္ ေရးသားႏုိင္ပါတယ္။

ေလးစားလ်က္
ေတာင္ေပၚသား

December 8, 2009 at 12:56 PM
ေန႕အိပ္မက္ said...

ဒုေကၡာ ေန႕အိပ္မက္ေျပာတာ ကိုအဆိပ္ခြက္ကိုေျပာတာမွ မဟုတ္တာ... ကိုေတာင္ေပၚသားစာေရးတာ တမင္ sattireလုပ္ထားတာမဟုတ္လားလို႕ ေမးတာပါရွင္.. ဘယ္႕ႏွယ္ ေနရင္းထုိင္ရင္း

December 8, 2009 at 7:01 PM
WWKM said...

ေတာင္ေပၚသားေရ..
ဒီပို႔စ္ေလးကို တီ၀ါ အခုမွဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္လိုေတြ ျဖစ္ၾကတာလည္း စိတ္တကယ္မေကာင္းမိပါဘူး။

ဘယ္ကေနဘယ္လို ျဖစ္ၾကတယ္ဆိုတာ မသိေပမယ္႔
ဒီလိုျပႆနာေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူးေလ။
ေမာင္သီဟကိုလည္း တီ၀ါအျပင္မွာေတြ႔ဘူးတာပဲ သေဘာေကာင္းပါတယ္။ တခ်ိန္လံုး သူ႔အမ်ိဳးသမီးအ
ေၾကာင္း စ ,ေန ၊ ေျပာေနခဲ႔ၾကတာေလ။

ေတာင္ေပၚသားကလည္း ရည္မြန္ေဖာ္ေရြသေဘာ
ေကာင္းသူ တစ္ေယာက္ပါပဲ...ဘာၾကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေလာက္ၾကီး မေပါက္ကြဲသင္႔ဘူးလို႔ တီ၀ါျမင္မိပါတယ္။

အခ်င္းခ်င္းေတြ ဒီလိုၾကီး မျဖစ္သင္႔ၾကဘူးထင္ပါတယ္.
စိတ္ေလ်ွာ႔ပါ..ေတာင္ေပၚသားေရ..

ဘေလာ႔ဂါေမာင္နွမေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ပဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါ
တယ္။
တီ၀ါေရးတာ မွားသြားရင္ စိတ္ဆိုးနိုင္ပါတယ္ေနာ္.
ဖဲ႔ေတာ႔ မဖဲ႔ပါနဲ႔ ၊ ဒီလိုအဖ႔ဲေတာ႔ ခံနိုင္မွာ မဟုတ္လို႔ပါ။း)

ေမာင္နွမေတြအားလံုးကို ခ်စ္ခင္စြာနဲ႔

တီ၀ါ

December 8, 2009 at 7:20 PM
ငခ်မ္းေကာင္ said...

ဘယ္လုိေတြ ျဖစ္ေနၾကတာပါလိမ္႔။ ေဆးေသာက္မွားကုန္ၾကတာထင္တယ္။ ဖဲ႔မယ္ဆုိတာခ်ည္႔ပဲ။ ေဒါသေတြမထြက္ၾကပါနဲ႔လားဗ်ာ။ စိတ္ကုိထိန္းၾကပါ။ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ ဓါးေတြ ဒုတ္ေတြ ေပါက္တူးေတြ ငွားတယ္ေနာ္။ မနက္ငွား ညေနျပန္အပ္။ ငွားရမ္းခကေတာ႔ ႏွစ္က်ပ္မတ္တင္း။

December 8, 2009 at 8:01 PM
အိုက္ခီေလာက္ said...

ဖဲ့မယ္ကြာ ငါ့လည္း ဝင္ဖတ္ရင္းနဲ ့ဖဲ့ခ်င္လာျပီ ဆြမ္းၾကီးဝင္ေလာင္းသြားမယ္
ဘယ္သူ ့ကိုဖဲ့ရမလည္း ေျပာ
ေတာင္ေပၚသားေတြ ေတာင္ေအာက္သားေတြ လာမေျပာနဲ ့ဖဲ့မယ္ကြာ
တစ္ေယာက္မကဘူး ဘယ္ႏွစ္ေယာက္လာလာကြာဖဲ့မယ္
လူမ်ားေလေကာင္းေလပဲ အတူတူဖဲ့တာေပါ့ ဟုတ္ဘူးလား ငါ့ဖဲ့မယ္ေျပာတာက အရက္ေသာက္မယ္ေျပာတာေနာ္ တစ္လြဲမေတြးရ ဟဟ

December 8, 2009 at 8:37 PM
ညီညီ said...

ကၽြန္ေတာ္ ႏွာလည္းမစီးဘူး. မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာလဲမဟုတ္ဘူး. ။ ဘာေတြျဖစ္ၾကလည္း လည္း ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး။
ကၽြန္ေတာ္ ဘေလာဂ္ထဲကို မေရာက္ခင္ ကတည္းက ကိုေတာင္ေပၚနဲ႕ ကိုသီဟသစ္ တို႕နဲ႕ခင္ခဲ့တယ္. မမိုးခါးတို႕ ဂ်ပန္ေကာင္ေလး တို႕ မိတ္ဆက္ေပးလို႕ေပါ့..။ ကၽြန္ေတာ္ ဘေလာဂ္ မေရးခင္ကတည္းက ဘေလာဂ္ ကိုေလးစားလာတာဟာ ထို အခ်င္း ဘေလာဂ္ဂါ မိတ္ေဆြမ်ား အဘယ္မွ် တစ္ဦးကို တစ္ဦး ခ်စ္ခင္၍ ရိုင္းပင္းၾကသည္ ကိုပင္ျဖစ္သည္.။ ကၽြန္ေတာ္ ေလးစားရေသာ ဘေလာဂ္ဂါ မ်ား ယခု အခ်င္းခ်င္း ဖဲ့ၾကကုန္ေလျပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ ဘေလာ့ဂါ မ်ား ေျခလွမ္းမစ ခင္ ေျခလွမ္းမွား ၾကရေတာ့မွာလားဗ်ာ။
ကိုေတာင္ေပၚနဲ႕ ကိုသီဟသစ္ ကၽြန္ေတာ္ေလးစားေသာ ဘေလာဂ္ဂါ အစ္ကိုၾကီး ႏွစ္ေယာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ညီငယ္မ်ား အတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေကာင္းမ်ား အျဖစ္လမ္းျပ ေပးၾကဘို႕ ေမတၱာ ရပ္ခံခ်င္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ကို ေခ်ာင္း၍ မရိုက္ ပါႏွင့္ ရိုက္ခ်င္လွ်င္ ေနရာ အတိအက်ေျပာပါ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ အရိုက္ခံပါမည္.။

ညီညီ(အနာဂါတ္သံစဥ္)

December 8, 2009 at 10:37 PM
reenoemann said...

ဘာမွ မေျပာေတာ့ဘူးလို႕ေနေနတာ။

ေဘးကၾကည့္ရင္း ေၾကာက္တယ္လို႕ ထင္ေနက်အံုးမယ္။

မေျပာမျပီ မတီးရင္လည္း အသံမၾကားရသလိုပဲ ျဖစ္ေနမွာ

ေၾကာက္လို႕ ဝင္ေျပာရတာပါ။

အားလံုးထင္က်တဲ့ အတိုင္းပဲ ေတာင္ေပၚနဲ႔ ကိုသီဟသစ္

က တကယ္ကို အျပင္မွာ ခင္ဖို႕ေကာင္းတဲ့ လူေတြဆိုတာက်ေနာ္လည္း ေထာက္ခံပါတယ္။

လူေတြကတစ္ခါတစ္ခါ ေျပာမွ သိက်တာေၾကာင့္ ခုေတာင္ေပၚေျပာေနတဲ့ အရာေတြဟာ ေကာင္းတယ္လို႕

လဲ ေျပာခ်င္တယ္။ ေနာက္တစ္ဖက္လည္းၾကည့္ရင္

အခ်င္းခ်င္း ဘယ့္သူ႕ေၾကာင့္မွ စိတ္ဝမ္းမကြဲေစခ်င္ဘူး။

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာတာေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့။
ခုလိုေတာင္ေပၚ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတာကိုေတာ့
၁၀၀ရာခိုင္းႏွဳန္း ေထာက္ခံပါတယ္။ ဒါမွလဲ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ညိွဳးႏွိဳင္းလို႕ ရမွာေပါ့။

ပထမေတာ့ ေတာင္ေပၚေျပာတာကို လြန္တယ္လို႕ေတာ့ ထင္မိတယ္။

ကိုသီဟသစ္က ေတာင္ေပၚေျပာသေလာက္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးေပါ့။ စိတ္ထဲမွာလဲ မသိခ်င္ေယာင္ပဲ ေဆာင္ေနလိုက္တယ္။

ဟိုေန႕ကမွ ကိုသီဟသစ္လုပ္သြားတဲ့ ပံုစံကိုၾကည့္ျပီး
ေတာင္ေပၚေျပာတာ မလြန္ဘူးလို႕ က်ေနာ္ကလည္းေျပာခ်င္လာတယ္။
ေမာင္ႏွမေတြအားလံုး တူတူသြားေနက်တာကို ေနာက္ကေနျပီခ်န္ခဲ့ျပီ တိပ္တိပ္ေလး လစ္ျပန္သြားတယ္။
စိတ္ထဲမွာေတာ့ ေျပာေနလိုက္မိတယ္။ မိန္းကေလးေတြေတာင္ မျပန္ေသးဘူး သူကေယာက်ာၤးရင့္မာၾကီး ျဖစ္ရဲ႕သားနဲ႔ ဒီလိုလုပ္သြား
တာေတာ့ မေကာင္းဘူးေလ။
အသက္ၾကီးလို႕ အၾကီးေနရာထားေပမယ့္ အၾကီးလိုမေနရင္းေတာ့ ေျပာစရာရွိေျပာရမွာပဲ။
စိတ္ေတာ့ မဆိုးနဲ႔ ကိုသီဟသစ္ေရ ေျပာစရာရွိိတာေတာ့
ေျပာရမွာပဲ။ စဥ္းစဥ္းခ်င္ခ်င္ေန.........

ေတာင္ေပၚေရ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေရးထားတာကို အားက်မိတယ္။ ညီလိုေရးလို႕ ရေၾကးဆို အကိုလည္း
ေရးမိမယ္ထင္တယ္။

ရီနိုမာန္

December 9, 2009 at 12:36 AM
ေရတမာ said...

ဟုတ္တယ္ဗ်ာ က်ေနာ္လည္း မေက်နပ္ဘူး။ ကုိေတာင္ေပၚေျပာလက္စနဲ႔မုိ႔ ၀င္ေျပာတာ။ က်ေနာ့္သားေလး ခ်စ္စရာေကာင္းတာ သူ႔ပိုစ့္တခုျဖစ္ေရာလားဗ်ာ။ မေက်နပ္ဘူးဗ်ာ ျပန္ဖဲ့မယ္

December 9, 2009 at 7:56 AM
မိုးခါး said...

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး ဖဲ့ၾကတာေပါ့ကြယ္ .. :D:D
(မေရွာင္ရင္ လြတ္တယ္ .. ေရွာင္ရင္ေတာ့ တည့္တည့္သာမွတ္ ..) :P
တြတ္ပီကာတြန္းန႕ဲမႊားတြားလို႕ :D

December 9, 2009 at 10:19 AM
ႏွင္းဆီပန္းခ်စ္တဲ႔ေကာင္မေလး said...

ဟုတ္တယ္ ဟုတ္တယ္ ငါလဲတလက္စထဲမုိ႔ ဝင္ေၿပာအုန္းမယ္
သူအဲလုိစားေသာက္ၿပီး ဘယ္သူမွမသိေအာင္ခုိးခိုးၿပန္တာၾကာၿပီေကာ
ဟုိတခါ ေရတမာေမြးေန႔တုန္းကလဲ သူ႔သယ္ရင္းေတြနဲ႔ေတြ႔ေရာ ငါတုိ႔ကိုလွည္႔မၾကည္႔ေတာ႔ဘူးး
ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္လုိက္သြားတား ))))

December 9, 2009 at 11:00 AM
မိုးခါး said...

ေျသာ္
ေမေလး
အခၽြန္နဲ႕ မ ေသးတယ္
:P

December 9, 2009 at 1:32 PM
yangonthar said...

ကုိေတာင္ေပၚသားေရ မေရာက္တာၾကာလုိ ့ ေနေကာင္းရဲ ့လားဗ် .....
ခင္တဲ့
ရန္ကုန္သား :)

December 10, 2009 at 4:28 AM
mm thinker said...

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္ေရးေပါ့။ ေကာင္းပါ့။

December 12, 2009 at 4:52 PM